Phần mềm Quản lý Dự án - TNM PM

TNM PM là phân hệ Quản lý Dự án và Công việc nằm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện TNM do Trí Nghĩa phát triển (https://tnm.tringhiatech.vn/).
TNM PM cung cấp bộ công cụ giúp cấu hình và quản lý toàn bộ hoạt động dự án cũng như công việc diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp

Quy trình TNM PM - Quản Lý dự án / công việc
Các tính năng trong TNM PM - Quản Lý dự án / công việc
Dashboard
Quản lý
Cấu hình dự án
Quản lý
Thời gian - Tiến độ
Quản lý
Mốc dự án
Quản lý Phạm vi -
Hạng mục công việc
Quản lý
Nguồn lực
Quản lý
Chi phí / Mua sắm
Quản lý
Rủi ro
Quản lý
Tài liệu
Lợi ích khi triển khai TNM PM - Quản Lý dự án / công việc
QUẢN LÝ DỰ ÁN DỄ DÀNG

TNM PM giúp cung cấp các công cụ, biểu mẫu và quy trình quản lý dự án giúp quản lý dự án và công việc trở nên dễ dàng, chuyên nghiệp. Các hạng mục của dự án như Phạm vi, thời gian, chi phí, nguồn lực, công việc, các bên liên quan,… đều có các giao diện trực quan cho phép dễ dàng cập nhật và theo dõi tiến độ, lịch trình và các nhiệm vụ phải hoàn thành

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

TNM PM cho phép nhân viên quản lý thời gian hiệu quả bằng cách thiết lập thời gian cụ thể cho từng công việc, theo dõi tiến độ và đưa ra cảnh báo nếu cần.

Cải thiện tương tác giữa các nhân viên

TNM PM giúp tăng cường tương tác giữa các nhân viên bằng cách cung cấp một phương tiện trao đổi thông tin và phản hồi với nhau. Điều này đảm bảo tất cả các thành viên đều có cùng thông tin về dự án / công việc và làm việc với nhau một cách hiệu quả.

Dễ dàng đánh giá hiệu quả của nhân viên

TNM PM cung cấp các thông tin về công việc, thời gian hoàn thành, số lỗi liên quan của từng nhân viên giúp quản lý có thêm các cơ sở chính xác khi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Tích hợp thuận tiện

TNM PM liên thông dữ liệu với các bộ phận Bán hàng, Mua hàng, Nhân Sự, Tài chính giúp hoạt động doanh nghiệp được quản lý thông suốt, chuyên nghiệp

Triển khai linh hoạt

Trí Nghĩa sẵn sàng chỉnh sửa TNM PM theo yêu cầu và triển khai riêng trên máy chủ riêng của doanh nghiệp (On Premises) hoặc trên Cloud

Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí